Wij zijn een feitelijke vereniging, gevestigd in Vlaanderen, die de werking van SEP Kenya vanuit België ondersteunt. Door zowel informatieve als financiële acties te voeren proberen we meer aandacht te creëren voor het cruciale werk dat SEP Kenya uitvoert.

Wie zijn SEP Kenya?

Special Education Professionals of SEP is een groep therapeuten (ergotherapeuten, kinesisten, en logopedisten) en bijzonder onderwijs (BO) leerkrachten die samen streven naar een beter kwalitatief leven voor kinderen met een beperking in Kenia. SEP werd opgericht in 1990 als een vrijwilligersorganisatie en is sindsdien uitgegroeid tot een organisatie met momenteel acht mensen in dienst. SEP is een uniek multidisciplinair team dat werkt op het raakvlak van gezondheid en onderwijs.

SEP werkt met kinderen met een beperking en streeft naar vroegtijdige begeleiding om babies en jonge kinderen de beste kansen te bieden om hun maximaal potentieel te bereiken en geïntegreerd te zijn in de gemeenschap.

SEP werkt in eerste instantie met de ouders in informele rurale settlements en in rurale gebieden waar kansarme families weinig of geen toegang hebben tot een gespecialiseerde aanpak. SEP organiseert training voor groepen ouders die dan op hun beurt andere families opzoeken die ook een kind met een beperking hebben. De training “Wezesha” (empowerment) richt zich op informatie over de verschillende handicaps en wat de oorzaken zijn en ook op therapeutische interventie. Er wordt daarnaast zowel aandacht gegeven aan de rechten van het kind als van de families. SEP maakt speelgoed en leermateriaal samen met de mensen en zorgt voor aangepaste stoelen en tafels waar nodig.

SEP traint elk jaar een groep pas afgestudeerde therapeuten en BO-leerkrachten in transdisciplinaire aanpak met ouders en kind centraal in de begeleiding. Deze professionelen werken dan mee in de projecten gedurende een jaar en krijgen verder training en begeleiding. Tot nu zijn er 200 jonge professionelen door SEP getraind.

SEP geeft ook workshops aan leerkrachten uit het regulier onderwijs in inclusie en gedifferentiëerd onderwijs. SEP begeleidt kinderen met een beperking in het regulier onderwijs waar mogelijk. Er worden workshops georganiseerd voor medeleerlingen en brussen om de kinderen met een beperking beter te leren begrijpen en te accepteren.

Wil je de meest recente informatie over SEP? Bekijk dan zeker hun website en lees hun drie-maandelijkse nieuwsbrief hier.